Αναρτήσεις

Math Circular – Medium - Ένα περιοδικό για Μαθηματικούς κύκλους.

Math Circular – Medium   The Math Circle Network ( www.mathcircles.org ) is proud to bring you the first issue of Math Circular, a magazine for leaders and members of Math Circles and other math engagement programs: https://medium.com/math-circular Math Circular is the successor to the long-running MTCircular magazine of the Math Teachers' Circle Network. It has been renamed to reflect our more inclusive focus on programs for students, families, and communities, in addition to teachers! In this issue: Circles With No Center,  by Nick Grener, Fred Peck, and Matt Roscoe. On the benefits of math circles with no facilitators. Math and Fairness,  by Kyle R. Evans and Megan Staples. Math as a key tool for determining fairness in our society. Building a Community of Professional Learners,  by Teresa K. Dunleavy, Jennifer N. Lovett, Elizabeth K. Metts, and Shannon N. Reider. Mathematical play that spans educational boundaries. San Jose Math Circle: Involving Studen
Βασισμένο πάνω σε αυτό το άρθρο και σε προσωπικές οπτικές. Οι Μαθηματικοί συνηθίζουν να μιλούν για όλες τις λεπτομέρειες, διότι οι αποδείξεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Όμως αυτό δεν πετυχαίνει όταν κάποιος έχει να μιλήσει σε ευρύ κοινό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κινητοποιείται η περιέργεια του κοινού. Και αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς!  Πρέπει να έχεις μία ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρέπει να συνδέσεις την ιστορία με τα ενδιαφέροντα του κοινού... Συνεπώς πρέπει να γνωρίζεις τα ενδιαφέροντα του κοινού. Μία εικόνα ή ένα βίντεο μπορούν να δημιουργήσουν προσοχή περισσότερο από πολλές λέξεις μαζί. Στις συναντήσεις των ομίλων μου προσπαθώ να εντάσσω δραστηριότητες σε 3 διαφορετικά στάδια: α) Εισαγωγική δραστηριότητα: παιχνίδι, γρίφος ή κάτι παρεμφερές με κρυμμένα μαθηματικά, αν γίνεται να είναι συναφές με το θέμα της ημέρας, β) Κύριες δραστηριότητες επί του θέματος. Εφαρμογές και ασκήσεις, γ) Επίλυση γρίφων και παιχνιδιών που τέθηκαν, δ) Αναζήτηση νέας θεματολογίας

MTCircular-2018-Fall-Final-Online-2

MTCircular-2018-Fall-Final-Online-2.pdf

Βιβλιογραφία Μαθηματικών Κύκλων

circleinabox.pdf

ΤΟ πρόβλημα του Plateau ή Κάνοντας σαπουνόφουσκες !

Βασικές και προχωρημένες ιδέες για συζήτηση, χωρίς να μπορεί να μπει κάποιος στην ουσία της συζήτησης, στα μαθηματικά της στο Λύκειο, εκτός από την περίπτωση που αναφέρει ο Μ.Λάμπρου στη συζήτηση στο mathematica. Lesxi_17052018.pdf   - Μία διάλεξη από τη Μαθηματική λέσχη Ιωαννίνων. https://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?t=5196  - Μία συζήτηση στο mathematica. Επιφάνειες σταθερής καμπυλότητας Gauss

Λέσχη Μαθηματικών - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Department of Mathematics, University of Ioannina

Λέσχη Μαθηματικών - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Department of Mathematics, University of Ioannina : Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Department of Mathematics, Univercity of Ioannina

Νόμος Ημιτόνων

https://web.facebook.com/magicpi2/videos/1015067478673359/?t=0 https://web.facebook.com/magicpi2/videos/1015067478673359/