Βασισμένο πάνω σε αυτό το άρθρο και σε προσωπικές οπτικές.


 1. Οι Μαθηματικοί συνηθίζουν να μιλούν για όλες τις λεπτομέρειες, διότι οι αποδείξεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Όμως αυτό δεν πετυχαίνει όταν κάποιος έχει να μιλήσει σε ευρύ κοινό.
 2. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κινητοποιείται η περιέργεια του κοινού. Και αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς! 
 3. Πρέπει να έχεις μία ενδιαφέρουσα ιστορία.
 4. Πρέπει να συνδέσεις την ιστορία με τα ενδιαφέροντα του κοινού...
 5. Συνεπώς πρέπει να γνωρίζεις τα ενδιαφέροντα του κοινού.
 6. Μία εικόνα ή ένα βίντεο μπορούν να δημιουργήσουν προσοχή περισσότερο από πολλές λέξεις μαζί.
 7. Στις συναντήσεις των ομίλων μου προσπαθώ να εντάσσω δραστηριότητες σε 3 διαφορετικά στάδια:
  α) Εισαγωγική δραστηριότητα: παιχνίδι, γρίφος ή κάτι παρεμφερές με κρυμμένα μαθηματικά, αν γίνεται να είναι συναφές με το θέμα της ημέρας,
  β) Κύριες δραστηριότητες επί του θέματος. Εφαρμογές και ασκήσεις,
  γ) Επίλυση γρίφων και παιχνιδιών που τέθηκαν,
  δ) Αναζήτηση νέας θεματολογίας προτεινόμενης από τους μαθητές και τα ενδιαφέροντά τους.
Περισσότερα σε άλλη συνέχεια.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΟ πρόβλημα του Plateau ή Κάνοντας σαπουνόφουσκες !