Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2018

Low Floor High Ceiling Archives - YouCubed Ενδιαφέροντα, καλά ταξινομημένα, προβλήματα από το Stanford

Low Floor High Ceiling Archives - YouCubed

Πλούσια σε ιδέες προβλήματα - LTHC προβλήματα

Ιδιωτικό Χρήσιμα για τη Διδασκαλία όλων των τάξεων: What's the Difference Between Rich Tasks and Low Threshold High Ceiling Ones? : nrich.maths.org : What's the Difference Between Rich Tasks and Low Threshold High Ceiling Ones? : nrich.maths.org : In this article for teachers, Lynne explai...

Πώς δημιουργούμε ή επιλέγουμε Low Threshold High Ceiling Προβλήματα;

Low Floor High Ceiling Tasks.pptx - 210JMetke-Low Floor High Ceiling PP.pdf

Low Entry High Ceiling Tasks-2 - 210JMetke-Low Floor High Ceiling Handouts.pdf

Low Entry High Ceiling Tasks-2 - 210JMetke-Low Floor High Ceiling Handouts.pdf Δείτε μερικά βασικά σημεία των προβλημάτων αυτού του τύπου.

Προετοιμάζοντας μία συνάντηση ενός Μαθηματικού Κύκλου

Προφανώς και η λειτουργία ενός Μαθηματικού Κύκλου/ομίλου απαιτεί προετοιμασία, η οποία μπορεί να χρειάζεται αρκετό παραγωγικό χρόνο. Σε αυτήν την ανάρτηση βλέπουμε μερικές βασικές συμβουλές από τον Tom Davis. Επιλέξτε μία ομάδα προβλημάτων μία εβδομάδα πριν τη συνάντηση. Δεν είναι αναγκαίο να είναι πολλά, αλλά κυρίως να είναι ελκυστικά. Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε ένα εύκολο και ένα απαιτητικό. Προσπαθήστε να μην δώσετε διάλεξη. Ακόμα κι αν η εισαγωγή σε νέα θεωρία και τεχνικές είναι μέρος των Μαθηματικών κύκλων, οι συναντήσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαδραστικές με τους συμμετέχοντες. Βαθμολογήστε τον εαυτό σας με 1 βαθμό και κάθε λεπτό ομιλίας, 5 βαθμούς για κάθε λεπτό ομιλίας των συμμετεχόντων, 10 βαθμούς για κάθε λεπτό συζήτησης με τους συμμετέχοντες και 50 βαθμούς για κάθε λεπτό που οι συμμετέχοντες συζητούν και επιχειρηματολογούν μεταξύ τους. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες επίλυσης προβλημάτων 2-4 ατόμων. Βάλτε τους να παρουσιάσουν τις λύσεις

Σκοπός της Σελίδας - Στόχοι της ομάδας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ και ΟΜΙΛΩΝ

Σκοπός της Σελίδας Η σελίδα αυτή έχει ως στόχο να γνωρίσει και να προάγει την ανάπτυξη της κουλτούρας των Μαθηματικών Κύκλων και Ομίλων-Ομάδων στην Ελληνική Εκπαίδευση, αλλά και να προάγει με ευρύτατη διάδοση τη σύγχρονη Μαθηματική σκέψη και έρευνα. Γνωριμία με το θεσμό των Μαθηματικών Κύκλων Οι Μαθηματικοί Κύκλοι χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες ως προς την ομάδα ανθρώπων που στοχεύουν. Μπορούν να αφορούν είτε Φοιτητές και Καθηγητές ή Δασκάλους Μαθηματικών (= επαγγελματίες Μαθηματικών), είτε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορούν να αποτελούν μέρος της μη τυπικής εκπαίδευσης ή συμπλήρωμα σε αυτήν με θεσμική λειτουργία, όπως για παράδειγμα αυτή που προβλέπεται στο ν.3966/2011 για τη λειτουργία ομίλων Αριστείας στα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία. Συνήθως διεξάγονται συναντήσεις δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικών τρόπων και πλατφορμών ασύγχρονης ή/και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αυτές λαμβάνουν χώρα είτε μετά το πέρας του κανονικού ωρολογίου