Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Μαθηματικών Κύκλων και Ομίλων

Σκοπός της Σελίδας
Η σελίδα αυτή έχει ως στόχο να γνωρίσει και να προάγει την ανάπτυξη της κουλτούρας των Μαθηματικών Κύκλων και Ομίλων-Ομάδων στην Ελληνική Εκπαίδευση, αλλά και να προάγει με ευρύτατη διάδοση τη σύγχρονη Μαθηματική σκέψη και έρευνα.
Γνωριμία με το θεσμό των Μαθηματικών Κύκλων
Οι Μαθηματικοί Κύκλοι χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες ως προς την ομάδα ανθρώπων που στοχεύουν. Μπορούν να αφορούν είτε Φοιτητές και Καθηγητές ή Δασκάλους Μαθηματικών (= επαγγελματίες Μαθηματικών), είτε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μπορούν να αποτελούν μέρος της μη τυπικής εκπαίδευσης ή συμπλήρωμα σε αυτήν με θεσμική λειτουργία, όπως για παράδειγμα αυτή που προβλέπεται στο ν.3966/2011 για τη λειτουργία ομίλων Αριστείας στα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία.
Συνήθως διεξάγονται συναντήσεις δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικών τρόπων και πλατφορμών ασύγχρονης ή/και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αυτές λαμβάνουν χώρα είτε μετά το πέρας του κανονικού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, είτε τα Σαββατοκύριακα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπλακούν σε ενδιαφέροντα προβλήματα ή θέματα Μαθηματικών. Η επιλογή των θεμάτων ή προβλημάτων γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να συνδυάζει σημαντικές Μαθηματικές έννοιες, μέσω των οποίων να ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η ανακάλυψη και η ενθουσιώδης ενασχόληση με αυτά. Έτσι απαιτείται να αναπτύσσονται ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving) και η διαδραστική εξερεύνηση. Οι συμμετέχοντες μπορεί να χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, με στόχο να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για αυτό και να καθορίσουν συνεργατικά μία πορεία επίλυσης την οποία είτε θα ανακαλύψουν μόνοι τους, είτε θα οδηγηθούν σε αυτήν με μικρές παρεμβάσεις που δεν αποκαλύπτουν τη λύση από τον καθοδηγητή τους επαγγελματία Μαθηματικό.
Τα ιδανικά προβλήματα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά χαμηλών απαιτήσεων (σε αρχικές μαθηματικές γνώσεις) και υψηλών προσδοκιών (Low Threshold High Ceiling Tasks), να διαθέτουν ποικιλία σημείων εισόδου στο πρόβλημα, να έχουν ελάχιστες απαιτήσεις Μαθηματικών γνώσεων, αλλά να μπορούν να οδηγήσουν σε βαθιές Μαθηματικές έννοιες και να συνδεθούν με προχωρημένα Μαθηματικά. Στους Μαθηματικούς κύκλους χρησιμοποιούνται κατάλληλα Μαθηματικά προβλήματα που προωθούν τη λογική σκέψη, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και βελτιώνουν τις ικανότητες των συμμετεχόντων στο να αναλύουν και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα. Οι συμμετέχοντες στους Μαθηματικούς κύκλους εμπνέονται για μία εφόρου ζωής δέσμευση αγάπης για τα Μαθηματικά και τις σχετιζόμενες επιστήμες.

Στη μεθοδολογία λειτουργίας ενός Μαθηματικού Κύκλου κεντρική θέση κατέχει η επίλυση και η εκτενής συζήτηση καθόλη τη διάρκεια μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι συζητήσεις μπορεί να συνοδεύονται από επιπλέον σχετικό θεωρητικό υλικό. Ιδανικό μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις να αναπτυχθεί η ανάγκη για το αντίστοιχο θεωρητικό υλικό μέσω καταλλήλου προβλήματος και της συνακόλουθης συζήτησης.

Δοθέντος ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν διαφορετικές πτυχές Μαθηματικών ενδιαφερόντων τα προβλήματα που περιγράφηκαν μπορεί να συνοδεύονται και από κατάλληλα παιχνίδια ή/και επιλεγμένα θέματα Μαθηματικών διαγωνισμών, προωθώντας τις διαφορετικές μορφές προβλημάτων και βοηθώντας στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στη μάθηση.
Γνωριμία με το θεσμό των Μαθηματικών Ομάδων και Ομίλων
Οι Μαθηματικοί κύκλοι ως θεσμός αναπτύχθηκαν παραπάνω. Ποιες είναι όμως οι διαφορές τους από έναν όμιλο Μαθηματικών ή μία ομάδα Μαθηματικών; Σύμφωνα με τον Tom Davis και άλλους, οι κυριότερες διαφορές είναι οι παρακάτω:

  • Στις ομάδες - ομίλους ένας Μαθηματικός συνήθως αναλαμβάνει όλες τις συναντήσεις. Στους Μαθηματικούς κύκλους οι ηγήτορες Μαθηματικοί εναλλάσσονται, με αποτέλεσμα να μην κουράζονται, ενώ οι συμμετέχοντες γνωρίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις προς τα Μαθηματικά. Οι ηγήτορες μπορεί να είναι οποιοιδήποτε επαγγελματίες Μαθηματικών περιγράφηκαν προηγουμένως και όχι μόνο ο Μαθηματικός του σχολείου.
  • Οι Μαθηματικοί κύκλοι επικεντρώνουν σε συγκεκριμένη θεματολογία και όχι σε ένα σύνολο, ασύνδετων και άσχετων μεταξύ τους προβλημάτων που μπορεί να προέρχονται για παράδειγμα από θέματα Μαθηματικών διαγωνισμών.
  • Στους Μαθηματικούς κύκλους υπάρχει εργασία για το σπίτι, η οποία συνήθως είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική.
  • Στις ομάδες Μαθηματικών μπορεί να γίνεται προετοιμασία για Μαθηματικούς διαγωνισμούς, μέσω σύντομων ή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ενώ στους κύκλους οι συμμετέχοντες διδάσκονται πώς να δρουν ως Μαθηματικοί και να κάνουν αποδείξεις. 
Τι δεν κάνουν οι Μαθηματικοί κύκλοι και οι όμιλοι
Στην εποχή μας η Μαθηματική εκπαίδευση είναι συνώνυμη με την επιτυχία σε διάφορες εξετάσεις, όπου ο μαθητής επιλύει μετρημένα προβλήματα, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες - διδαγμένες διαδικασίες. Οι Μαθηματικοί κύκλοι και όμιλοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτό!  

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην Ελληνική Εταιρεία Μαθηματικών Κύκλων και Ομίλων.
Καλή ανάγνωση, καλή συμμετοχή, καλή δημιουργία.
Πειραιάς, Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Math Circular – Medium - Ένα περιοδικό για Μαθηματικούς κύκλους.

Λέσχη Μαθηματικών - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Department of Mathematics, University of Ioannina